News

Spotkanie FF4C – Roślinne Posiłki

21 września 2022

Wczoraj odbyło się spotkanie Koalicji Future Food 4 Climate, która zrzesza organizacje z Polski i Ukrainy, zajmujące się szeroko pojętą tematyką naprawy systemu żywnościowego.

Na spotkaniu poruszyłyśmy temat konieczności transformacji systemu żywnościowego, starałyśmy się wypracować kolejne rekomendacje i oceniałyśmy postępy w rzeczniczym projekcie „Roślinne posiłki”.

Od początku 2022 Green REV Institute prowadzi działania rzecznicze na rzecz dostępności posiłków roślinnych w placówkach oświatowych oraz jakości żywienia w placówkach oświatowych w kontekście zdrowia, klimatu, praw zwierząt. Radni i Radne składają interpelacje do władz samorządów, apelując o działania na rzecz dostępności posiłków roślinnych oraz opracowania polityki żywnościowej samorządów odpowiadającej na wyzwania klimatyczne.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w projekt i koalicję!

Foto: Unsplash