News

Spotkanie FF4C – Have Your Say dla SFS

20 lipca 2022

19 lipca partnerzy koalicji Future Food 4 Climate spotkali się, żeby omówić i zmobilizować do wzięcia udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej na temat ram prawnych zrównoważonego systemu żywnościowego.

Obecnie, gdy Komisja Europejska nie posiada legislacji, które umożliwiają wprowadzenie postulatów Od pola do stołu na poziomie unijnym i krajowym, cała odpowiedzialność zrównoważonych wyborów żywnościowych spoczywa na osobach konsumenckich. Ta sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca. Unia Europejska aspiruje do roli liderki dialogu o polityce zrównoważonego systemu żywnościowego na świecie i musi wprowadzić konkretne regulacje dla przemysłu, który dzisiaj zanieczyszcza i dla decydentów i decydentek. Projekt Sustainable Food System Law jest odpowiedzią na palącą potrzebę wprowadzenia przepisów związanych z żywnością zrównoważoną, etyczną i zdrową.

Foto: European Parliament