News

Rural Pact

26 kwietnia 2022

Przystąpiliśmy do Paktu dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej. Ponad 40 % mieszkańców i mieszkanek Polski żyje na obszarach wiejskich. Wykluczenie transportowe, ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej, kwestie społeczne, ekonomiczne i zagrożenie skutkami zmiany klimatu sprawiają, że potrzebujemy długoterminowej, kompleksowej strategii dla obszarów wiejskich.

Decydenci, polityczki, władze samorządowe, osoby aktywistyczne, środowisko naukowe oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego muszą wspólnie wypracowywać rozwiązania i działania dla sprawiedliwego rozwoju obszarów wiejskich w Europie. KE organizuje konferencję dot. rozwoju obszarów wiejskich w czerwcu 2022.

Strona Komisji Europejskiej

Foto/credit: Unsplash