News

Roślinna Szkoła w Śródmieściu

7 lipca 2024

Z inicjatywy Julii Zimmermann, Radnej Dzielnicy Śródmieście w Warszawie, Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy, Komisja Oświaty sprawdzi potrzeb szkół w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia uczniom i uczennicom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia (art. 106a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe), w tym możliwości zapewnienia osobom uczniowskich posiłków nieodpłatnych oraz zgodnych z ich indywidualnymi potrzebami żywieniowymi! W 2022 r. przeprowadziłyśmy badania dot. realizacji potrzeb i obowiązków związanych z wyżywieniem w szkołach i wyniki były alarmujące. Działania kontrolne i weryfikacyjne w obszarze realizacji prawa do zdrowych, zrównoważonych posiłków podejmuje Najwyższa Izba Kontroli, prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia ws. jakości żywienia w placówkach edukacyjnych i prawa do posiłków zgodnych z potrzebami żywieniowymi!

Julia Zimmermann jest Sojuszniczką Programu Roślinna Szkoła, warszawianką , absolwentką Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, działaczką społeczną, polityczką Razem.

Credit: unsplash