News

REV na EU Platform on Animal Welfare

3 grudnia 2022

Już 5 grudnia rozpoczynamy kolejne, dwudniowe posiedzenie w ramach EU Platform on Animal Welfare.

W ramach posiedzenia Komisja Europejska ma zająć się kwestiami:

  • Oznakowania żywności;
  • Przeglądu legislacji dla ochrony zwierząt tzw. hodowlanych;
  • Standardów w zakresie transportu żywych zwierząt.

Tylko 10 organizacji pozarządowych z całej Unii bierze czynny udział w posiedzeniach i pracach EU Platform on Animal Welfare. Reprezentacja sektora przemysłu rolnego jest nieproporcjonalnie większa.

W ramach prac walczymy o włączenie kwestii dobrostanu zwierząt do debaty na temat transformacji systemu żywności. Sprawiedliwa transformacja oznacza zdjęcie zwierząt z talerzy i przechodzenie do diet roślinnych. Środki i legislacja muszą być przekierowane na wspieranie inwestycji w sektor roślinny i restrukturyzację sektora mięsnego, jajczarskiego, mleczarskiego w kierunku produkcji roślinnych następców żywności zwierzęcej.

Reformy muszą dotyczyć zakończenia wsparcia finansowego, zbudowania systemu sprawiedliwego klimatycznie, zdrowotnie i etycznie oznakowania żywności, zamykania ferm przemysłowych.

Foto: unsplash