News

Raport: A multi-billion-dollar opportunity

25 sierpnia 2022

Opublikowany w Rzymie, 2021 roku przez The Food and Agriculture Organization of The United Nations Development Programme oraz United Nations Environment Programme raport wskazuje na konieczność przekształcenia obecnego systemu żywnościowego w zdrowszy, bardziej zrównoważony i sprawiedliwy, ale także wydajny i efektywny. Zmiana ta w obliczu katastrofy klimatycznej, zdaniem autorów i autorek, nie może już dłużej czekać. W raporcie wskazuje się na ogromne ukryte koszty dla zdrowia publicznego i kondycji środowiska, które spowodowane są obecnym, zdominowanym przez ekstensywną hodowlę zwierzęcą, systemie żywności. Władze państw liderskich muszą zacząć wspierać tę zieloną transformację.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w bibliotece Future Food 4 Climate.