News

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa już 24 maja

21 maja 2022

24 maja odbędzie się spotkanie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH).

Najważniejsze punkty spotkania, to:

  • dyskusja nt. ptasiej grupy (w 2021 ok. setki milionów złotych ze środków publicznych zostały przeznaczone w Polsce na odszkodowania dla hodowców, ogniska ptasiej grypy stanowią zagrożenie dla zdrowia i jakości życia ludzi);
  • rynki rolne w obliczu wojny w Ukrainie;
  • dyskusja nt. ustaleń warsztatu „Dialog na temat przyszłości ochrony gleb w UE i jej potencjału w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu”

Foto: European Union