News

Rada AGRIFISH nt. transportu żywych zwierząt w UE

17 lipca 2022

Poniedziałkowe (18.07) posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa będzie dotyczyć transportu żywych zwierząt w Unii Europejskiej i do państw trzecich. Ponad miliard zwierząt tzw. hodowlanych jest transportowanych każdego roku na terenie UE i do państw trzecich. Organizacje pozarządowe apelują o rewizję przepisów dot. transportu, włączenie regulacji dot. transportu ryb i zwierząt morskich i ograniczanie transportów. Konkluzje i ustalenia dot. transportu są konieczne do zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005. Obowiązujące przepisy pochodzą z 2005 r. i wymagają pilnej zmiany. Aktualizacja jest konieczna, aby przepisy „dostosować do najnowszych dowodów naukowych, rozszerzyć ich zakres, ułatwić ich egzekwowanie i ostatecznie zapewnić wyższy poziom dobrostanu zwierząt”, jak stwierdzono w strategii „Od pola do stołu”.

Sprawiedliwa transformacja systemu żywności i przechodzenie do diet roślinnych to najskuteczniejsze rozwiązanie dla zwierząt tzw. hodowlanych, ludzi i planety.

Foto: Jo- Anne McArthur, We Animals Media