News

Powołajmy unijnego Komisarza, Komisarki ds. dobrostanu i praw zwierząt

5 października 2022

Dobrostan i prawa zwierząt w Unii Europejskiej dzięki ambitnym pracom legislacyjnym i przydziałowi odpowiednich zasobów powinny być wdrażane na coraz wyższym poziomie w polityce krajowej, europejskiej i globalnej. Dziś dysponujemy realną szansą na wprowadzenie zmian w nazwie funkcji osoby w Unii Europejskiej, która stałaby na straży praw zwierząt i ich dobrostanu. Zmiana nazwy to dopiero pierwszy krok do zmiany narracji w debacie, ale jednocześnie niezwykle ważny z punktu widzenia budowania świadomości społecznej.

Wciąż zbierane są podpisy pod inicjatywą #EUforAnimals dotyczącą powołania Komisarza, Komisarki ds. Dobrostanu Zwierząt. Zostań głosem zwierząt i podpisz petycję, która może przyczynić się do zmiany szarej rzeczywistości wielu zwierząt tzw. hodowlanych.

Foto: Unsplash