News

Posiedzenie Komisji ENVI dot. Europejskiego Zielonego Ładu

5 marca 2022

W poniedziałek, 7 marca br. odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności z udziałem Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. Komisja ENVI ma dyskutować nt. wpływu ataku Rosji na Ukrainę na politykę klimatyczną UE i realizację Europejskiego Zielonego Ładu.

Od kilku dni pojawiają się niepokojące doniesienia dot. zmiany kierunku zielonej transformacji zarówno energetycznej jak również transformacji rolnictwa w ramach strategii Od pola do stołu (Politico EC warn of food and farming impact).

Posiedzenie Komisji ENVI można obejrzeć na stronie Parlament Europejski, program posiedzenia 7 marca 2022 ENVI.