News

Ponad 280 CSOs walczy o zrównoważony system żywności

13 lutego 2023

Koalicja Future Food 4 Climate, Green REV Institute, Polska dla Zwierząt, Ekowyborca, Jemy z Klimatem, Fundacja Szkatułka, Fundacja Chlorofil, Varia Posnania, Protest Porszewice, Ruch ZaNIEdbani, Istota, Mudita, Fundacja Rething, Compassion in World Farming Polska i wiele innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego wzywa Przewodniczącą Komisji Europejskiej do zapewnienia, że do września 2023 r. zostanie przedstawiony solidny i rzetelny wniosek dotyczący ram prawnych UE w zakresie zrównoważonych systemów żywnościowych (Sustainable Food system Law).

Więcej NGO.PL

Foto: European Parliament