News

Politycy chcą wzmocnienia ochrony ryb!

15 grudnia 2022

Doktor Tomasz Aniśko, Poseł Koalicji Obywatelskiej (Partia Zieloni), zwraca się do rządu z pytaniami dot. ochrony ryb w trakcie transportu i sprzedaży! Polityk zadaje pytania dot. kwestii poruszanych w ramach Okrągłego Stołu dot. Ryb jako Zwierząt tzw. Hodowlanych i rozpoczyna dyskusję o wzmocnieniu prawnej ochrony ryb.

„Transport ryb jako żywych zwierząt jest niezwykle istotny z punktu widzenia art. 1 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą”. Zgodnie z ww. regulacją transport żywych ryb powinien znacząco różnić się pod kątem jego standardów od tych dotyczących transportu rzeczy.

Kolejną kwestią jest problematyka zabijania żywych ryb przeznaczonych do późniejszej sprzedaży. W mojej ocenie istnieje spory deficyt w zakresie kompleksowych regulacji dotyczących humanitarnego zabijania ryb.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

Czy ministerstwo dostrzega nieprawidłowości w zakresie regulacji oraz praktyki dotyczących transportu ryb w Polsce?
Czy ministerstwo planuje zgłosić projekt zmian legislacyjnych w zakresie poprawy dobrostanu ryb w kontekście ich transportu oraz uśmiercania?
Jaki organ administracji publicznej jest obecnie odpowiedzialny za kontrolę prawidłowości oraz legalności transportu żywych ryb oraz ich zabijania?
Ilu podmiotom odebrano koncesję na przewóz żywych ryb z uwagi na zadawanie im cierpienia w jego trakcie?”

Pełne teksty interpelacji ws. warunków sprzedaży i transportu ryb, ws. sprzedaży żywych ryb.

Foto: Andrew Skowron/ We Animals Media