News

Podcast – nieefektywny system produkcji żywności

12 maja 2022

Anna Spurek, COO Green REV Institute w rozmowie z Redaktorem naczelnym Śląskiej Opinii, Sebastianem Pypłaczem opowiedziała o obecnym systemie produkcji żywności, który jest bankrutem.

Podczas rozmowy poruszone zostały kwestie finansowania tego, co nam szkodzi oraz potrzebie uwrażliwienia osób decyzyjnych. Niestety pomimo pogłębiającego się kryzysu klimatycznego Polska wciąż jest na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej pod względem blokowania Zielonej Transformacji.

Podczas rozmowy poruszono także kwestie Future Food 4 Climate: „Stworzyłyśmy Koalicję FF4C po to, aby stworzyć masę krytyczną organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które łączą już kropki na mapie praw człowieka, praw zwierząt, bioróżnorodności, środowiska, wody, edukacji.” – relacjonuje Anna Spurek.

Podcast – Kolejnym motorem wojny jest nieefektywny system produkcji żywności