News

Parlament Europejski murem za business as usual

25 marca 2022

W obliczu wojny w Ukrainie rozpoczęła się debata o bezpieczeństwie systemu żywności. Razem z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego wystosowaliśmy List Otwarty do Posłów i Posłanek do Parlamentu Europejskiego apelując o przestrzeganie i wzmacnianie celów European Green Deal i Strategii Od pola do stołu. Pod Listem podpisały się Eurogroup for Animals, Four Paws, Compassion in World Farming, Proveg, Humane Society International, European Vegetarian Union i Green REV Institute w imieniu Koalicji Future Food 4 Climate.

Pomimo trudnej sytuacji nie można zapominać, że zmian klimatu nie da się odłożyć na później. Niestety w przyjętej wczoraj rezolucji Parlamentu Europejskiego widzimy dalsze wspieranie sektora produkcji zwierzęcej, zamiast zwrotu w stronę zielonego, etycznego i zrównoważonego systemu żywności. 

Treść Rezolucji

foto/credit: Unsplash