News

Ostatni dzień na przesyłanie ankiet ws. programu UE „Mleko w Szkole”!

14 października 2022

Do 14 października 2022 r. organizacje pozarządowe, rodzice i opiekunowie/opiekunki (dzieci i młodzieży w wieku 2-19 lat), kadra nauczycielska, przedstawiciele i przedstawicielki nauki, środowiska naukowego, biznesu, osoby decydenckie mogą wziąć udział w ankiecie dotyczącej Programu Mleko w Szkole i Programu Warzywa i Owoce w Szkole (narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej). Linki do ankiet Komisji Europejskiej dla kolejnych grup zamieszczamy poniżej:  

Dzisiaj, Unia Europejska przeznacza ok. 220 milionów euro rocznie na Program Warzywa i Owoce (130 milionów euro) oraz Program Mleko w Szkole (90 milionów euro). Polska korzysta z tych środków w zakresie obu programów – 2022/2023 to aż 12 mln euro przeznaczonych na Program Warzywa i Owoce i aż 10 mln euro w ramach Programu Mleko w Szkole. Mimo świadomości konsekwencji środowiskowych, klimatycznych, etycznych, zdrowotnych i społecznych, europejscy decydenci i decydentki stoją po stronie business as usual. 

To ostatni dzień na wypełnienie tej ważnej ankiety.

Foto: Unsplash