News

Opinia Komisji AGRI ws. umowy handlowej UE – Indie

5 lipca 2022

Podczas sesji plenarnej odbywają się debaty i głosowania w sprawie zapisów umowy handlowej Unii Europejskiej i Indii.

Opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) zawiera wiele krytycznych punktów, m.in.:

  • przypomnienie, że na konferencji ministerialnej MOP zarzucono Indiom nieprzestrzeganie konwencji MOP (Methods of Production), w tym w dziedzinie rolnictwa, i ubolewanie z powodu mało ambitnego stanowiska przyjętego przez Indie na 26. konferencji klimatycznej ONZ (COP26);
  • podkreślenie, że UE powinna bronić praw człowieka i prawa do pożywienia jako głównej zasady i priorytetu systemów żywnościowych oraz podstawowego narzędzia przekształcania systemów żywnościowych; wezwanie UE do wdrożenia Deklaracji ONZ w sprawie praw ludności wiejskiej i innych osób pracujących na obszarach wiejskich oraz do zapewnienia osobom najbardziej marginalizowanym dostępu do żywności bogatej w składniki odżywcze.

Sektor rolnictwa stanowi ważną część indyjskiej gospodarki i odpowiada za 41 % zatrudnienia w Indiach; Wskaźnik ubóstwa na wiejskich obszarach Indii wynosi 25 % i jest dwa razy wyższy niż na obszarach miejskich. Umowy handlowe muszą uwzględniać kwestie zmiany klimatu, praw człowieka i praw zwierząt. Nowoczesna unijna gospodarka to gospodarka dbająca o planetę.

Foto: unsplash