News

Okrągły stół pt. „Ryby jako zwierzęta tzw. hodowlane” już 25.10 o 18:00!

21 października 2022

Green REV Institute zaprasza na okrągły stół pt. “Ryby jako zwierzęta tzw. hodowlane” organizowaną w ramach realizowanego projektu “Bringing fish back to water during the election”.

Podczas spotkania będziemy rozmawiać o rybach jako zwierzętach tzw. hodowlanych. W debacie publicznej kwestia hodowli ryb jest pomijana. Ryby są niewidoczne, nieme i pozbawione ochrony. Akwakultura w Polsce to ponad 44 000 TON ryb zabijanych rocznie. Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa to ponad 500 000 000 euro wsparcia unijnego w latach 2021- 2027. Jak produkcja ryb wpływa na środowisko? klimat? produkcję paszy? stan wód? Czas przywrócić rybom ich głos. 

Projekt “Bringing fish back to water during the elections” składa się z 4 okrągłych stołów. Na każde spotkanie zaprosimy zarówno stronę decyzyjną jak i reprezentację strony aktywistycznej i eksperckiej. W ramach prowadzonych dyskusji chcemy poszerzyć debatę publiczną i polityczną w zakresie praw i dobrostanu ryb oraz wpływu rybołówstwa i akwakultury na bioróżnorodność, zdrowie i klimat.  


W debacie udział wezmą osoby eksperckie, aktywistyczne i osoby decyzyjne:
– Prof. Andrzej Elżanowski – Zoolog, bioetyk, autor ponad stu prac naukowych, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Etycznego, związany z Wydziałem „Artes Liberales„ Uniwersytetu Warszawskiego;
– Dorota Sumińska – z wykształcenia lekarka weterynarii, z zamiłowania obserwatorka życia na ziemi. Od kilkudziesięciu lat działa na rzecz uświadamiania ludziom podmiotowości innych gatunków;
– Mateusz Orzechowski – aktywista klimatyczny, założyciel kolektywu „Klimatyczny Kopernik”, zaangażowany w walkę w obronie zwierząt pozaludzkich. Sekretarz Zarządu Krajowego Młodej Lewicy i przedstawiciel ds. klimatu i środowiska;
– Robert Lisiewicz – Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Green REV Institute oraz zespołu koordynatorskiego Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+. Zaangażowany aktywistycznie w kwestie dot. zmian klimatu, języka inkluzywnego oraz praw człowieka i praw reprodukcyjnych;
– Sylwia Łyskawka – absolwentka University of Southampton i King’s College London, gdzie studiowała biologię morską z oceanografią oraz hydrologię: naukę i zarządzanie., EU Young Ocean Advocate, Członkini Narodowej Rady Rozwoju – Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP;
– Lena Anna Kuklińska – Studentka prawa transnacjonalnego na Uniwersytecie w Getyndze. Stażystka w biurze Europosłanki dr. Sylwii Spurek. Współprzewodnicząca Ostrej Zieleni, Młodych Polskich Zielonych. Zielona aktywistka skupiająca się na prawach zwierząt i zrównoważonym rozwoju.

Przy realizacji projektu współpracujemy z naszymi międzynarodowymi partnerami We Animal Media, Essere Animali, L214.

Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy. Transmisja odbędzie się na profilu Green REV Institute już we wtorek 25.10 o godzinie 18:00.