News

Okrągły Stół dla Ukrainy we Wrocławiu

9 maja 2022

Bierzemy udział w posiedzeniu Okrągłego Stołu dla Ukrainy razem z OFOP.

Dlaczego musimy wzmacniać starania akcesyjne Ukrainy? Jak budujemy i poszerzamy działania #FutureFood4Climate włączając organizacje społeczeństwa obywatelskiego z Ukrainy? Jaka będzie i jest rola Ukrainy w zielonej transformacji i wspólnej walce o ekosystemy, ludzi i zwierzęta?

Program spotkania: https://ofop.eu/wp-content/uploads/2022/04/OkraglyStolUkraina_PROGRAM.pdf

Credit: EP Multimedia Center