News

Odpowiedź Ministerstwa ws. programu FE Pomoc Żywnościowa

25 kwietnia 2022

Polska otrzyma ponad 400 milionów euro w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego + na działania związane z pomocą żywnościową. Niestety Program FE na Pomoc Żywnościową nie uwzględnia kwestii wpływu produkcji żywności na bioróżnorodność, ochronę środowiska, zmiany klimatyczne, zdrowie ludzi i prawa zwierząt. Zwróciłyśmy się w tej kwestii do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W odpowiedzi na nasz apel czytamy: „aspekty klimatyczne i środowiskowe w ramach FEPŻ koncentrują się przede wszystkim w tzw. działaniach towarzyszących pomocy żywnościowej.(…) Jednocześnie deklaruję, że MRiPS opracowując dokumenty wdrożeniowe FEPŻ podda analizie możliwe sposoby jak najszerszego uwzględnienia aspektów środowiskowych i klimatycznych w procesie dokonywania zakupów żywności do dystrybucji w ramach programu. „

Będziemy mówić SPRAWDZAM. Wpływ produkcji żywności na zmiany klimatu, zdrowie i jakość życia ludzi oraz prawa zwierząt musi być uwzględniany przy projektowaniu polityk publicznych.

Treść Odpowiedzi MRiPS

Foto/credit: We Animals Media