News

Pomoc Żywnościowa jako paliwo dla kryzysu klimatycznego?

16 czerwca 2022

Przedstawicielka koalicji Future Food 4 Climate wzięła wczoraj udział w spotkaniu organizowanym przez OFOP dotyczącym Funduszy Europejskich Pomoc Żywnościowa 2021-2027. Spotkanie to było skierowane do organizacji pozarządowych i miało formę online.

Podczas spotkania koalicja zaprezentowała elementy Programu, które pogłębiają kryzys klimatyczny i powodują efekt domina:

„Program Pomoc Żywnościowa pogłębia kryzys klimatyczny, utratę bioróżnorodności, zwiększa ubóstwo, nie traktuje zwierząt jako istot żywych, raczej jako element przemysłu, tym samym dystrybuowana żywność nie jest zrównoważona. „

„Nie może być tak że pomoc napędza kryzys zdrowotny, społeczny i klimatyczny a tutaj dokładnie tak się dzieje. Dzisiaj klimat i alarm klimatyczny na talerzu muszą być częścią każdej polityki publicznej. „

W czasie spotkania zaapelowałyśmy o wzięcie udziału w Konsultacjach Publicznych Komisji Europejskiej w ramach Have your Say dot. zrównoważonego unijnego systemu żywnościowego. Kwestionariusz można przesyłać do 21 lipca 2022 roku.

Credits/photo: Pexels