News

Ostatni dzień konsultacji! Sustainable Food System Law

21 lipca 2022

Masz jeszcze kilka godzin na przesłanie ważnej opinii na temat zrównoważonego systemu żywności. Chcemy, aby KE przygotowała porządne, precyzyjne ramy prawne dla systemu żywności. Chcemy odpowiedzialności decydenckiej a nie konsumenckiej. Uczciwego oznakowania, systemu, który będzie mapą drogową do zielonej, etycznej, sprawiedliwej transformacji systemu żywności. Weź udział w konsultacjach i pomóż nam tworzyć unijne prawo. Potrzebujesz wsparcia w wypełnieniu formularza? Napisz na kontakt@greenrev.org. Masz czas na przesłanie […]

Spotkanie FF4C – Have Your Say dla SFS

20 lipca 2022

19 lipca partnerzy koalicji Future Food 4 Climate spotkali się, żeby omówić i zmobilizować do wzięcia udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej na temat ram prawnych zrównoważonego systemu żywnościowego. Obecnie, gdy Komisja Europejska nie posiada legislacji, które umożliwiają wprowadzenie postulatów Od pola do stołu na poziomie unijnym i krajowym, cała odpowiedzialność zrównoważonych wyborów żywnościowych spoczywa na osobach konsumenckich. Ta sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca. Unia Europejska aspiruje do roli liderki […]

Głos dla zmiany systemu żywnościowego!

19 lipca 2022

Tylko do północy w czwartek 21 lipca możesz wziąć udział w konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej dot. zrównoważonego systemu żywnościowego. Koalicja Future Food 4 Climate zainicjowana przez Green REV Institute, Akcja Demokracja opracowały proponowany zestaw odpowiedzi do tych konsultacji, który realnie uwzględnia bezpieczeństwo żywieniowe i jednoznacznie podkreśla konieczność odejścia od systemu żywnościowego opartego na produkcji zwierzęcej.  Kwestionariusz wypełnić mogą zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje społeczne. Przygotowany został poradnik najskuteczniejszego […]

Naprawić bankruta!

18 lipca 2022

Obecny system żywności jest nieefektywny, niezrównoważony i po prostu działa na szkodę. Dlatego #SustainableFoodSystem to realna propozycja legislacji, której dzisiaj jeszcze nie ma, ale jaka ma powstać do 2023 roku w ramach Zielonego Ładu. Ten projekt jest odpowiedzią na palącą potrzebę wprowadzenia przepisów związanych z żywnością zrównoważoną, etyczną i zdrową, a Ty, jako obywatel, obywatelka, przedstawiciel organizacji pozarządowej, samorządu, świadomy obecnych wyzwań związanych z katastrofą klimatyczną i koniecznością wprowadzania realnych zmian […]

Rada AGRIFISH nt. transportu żywych zwierząt w UE

17 lipca 2022

Poniedziałkowe (18.07) posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa będzie dotyczyć transportu żywych zwierząt w Unii Europejskiej i do państw trzecich. Ponad miliard zwierząt tzw. hodowlanych jest transportowanych każdego roku na terenie UE i do państw trzecich. Organizacje pozarządowe apelują o rewizję przepisów dot. transportu, włączenie regulacji dot. transportu ryb i zwierząt morskich i ograniczanie transportów. Konkluzje i ustalenia dot. transportu są konieczne do zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005. Obowiązujące […]

Konsultacje trwają – naprawmy system żywności

16 lipca 2022

Wspólnie z Akcją Demokracją apelujemy i mobilizujemy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej nt. ram prawnych zrównoważonego systemu żywnościowego. By wdrożyć ambicje strategii Od pola do stołu #EUFarm2Fork Komisja Europejska musi opracować ramy prawne dla zrównoważonego systemu żywnościowego #SustainableFoodSystem. Dzięki konsultacjom publicznym, mamy możliwość realnie wpłynąć na tę zmianę. Przygotowany został poradnik najskuteczniejszego wypełnienia ankiety, który w formie linku do dokumentu znaleźć można znaleźć tutaj. Przypominamy, […]

Ekspertka Zdrowia Publicznego o #SustainableFoodSystem

16 lipca 2022

Alicja Baska rozmawiała z Karoliną Głowacką w TOK FM o trwających konsultacjach. Naprawa systemu żywnościowego w kontekście zdrowia publicznego, ochrony bioróżnorodności, klimatu i zagrożenia pandemiami jest koniecznością. Konieczna jest legislacja dla transformacji i taką szansą jest Zrównoważony System Żywnościowy, opracowywany jako prawne wsparcie dla strategii Od pola do stołu. Całego wywiadu można posłuchać na TOK FM. Alicja Baska to lekarka, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, rezydentka […]

Okrągły Stół Edukacji Klimatycznej- Food System

15 lipca 2022

26 lipca spotykamy się z ekspertami i ekspertkami z PROM, Młodzieżowej Rady Klimatycznej, osobami aktywistycznymi, Fundacją OFF School na Okrągłym Stole dot. Edukacji Klimatycznej – obszaru transformacji systemu żywności. Debata klimatyczna zbyt często pomija kwestie wpływu systemu żywności na zmiany klimatu, środowisko naturalne, zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, migracje klimatyczne, bioróżnorodność. System żywności to, obok paliw kopalnych, największy emitent gazów cieplarnianych. […]

Roślinne posiłki – spotkanie Koalicji FF4C

14 lipca 2022

13 lipca spotkałyśmy się z partnerami i ekspertami i ekspertkami ws. projektu rzeczniczego dot. dostępu do roślinnych, wegańskich posiłków w placówkach oświatowych w Polsce. W ramach projektu przeprowadziłyśmy badanie dostępności i jakości posiłków w szkołach, debaty z samorządowcami i samorządowczyniami, debatę z partnerami z całej Europy. Radna Miasta Poznań Dorota Bonk – Hammermeister złożyła interpelację do Prezydenta Miasta Poznania. Radny Filip Pelc złożył interpelację w Warszawie. Brałyśmy udział w […]

Building Back Better – wydarzenie

13 lipca 2022

15 lipca zapraszamy razem z World Federation for Animals na rozmowę na temat związku pomiędzy dobrostanem zwierząt tzw. hodowlanych i sektorem żywności zwierzęcej a potrójnym kryzysem środowiskowym (spadek bioróżnorodności, zmiany klimatu i zanieczyszczenie). W debacie udział wezmą przedstawicielki środowiska naukowego, Programu Środowiskowego ONZ (UNEP), przedstawiciel rządu Ghany. Foto: Unsplash