News

Nasz Rzecznik o Klimacie

9 września 2022

Dnia 7.09 odbyło się spotkanie „Nasz Rzecznik”. Na spotkaniu została poruszona problematyka reagowania na katastrofę ekologiczną w Odrze, ludzkiego wykorzystywania zasobów naturalnych dla swoich celów, a także drogi reagowania na zagrożenia klimatyczne jako fundacje zainteresowane prawami zwierząt, dobrem planety i jej mieszkanek i mieszkańców. W tym celu jako REV zachęcałyśmy do zabrania głosu i uzupełnienia ankiety Komisji Europejskiej dot. Sustainable Food System Law – Zrównoważonego Systemu Żywnościowego, których termin mija już 26. września. Green REV Institute i koalicja Future Food 4 Climate poinformowała także osoby obecne na spotkaniu o nadchodzących konsultacjach publicznych KE: