News

Los Angeles wsparło Traktat Roślinny!

24 października 2022

6. września burmistrz Los Angeles podpisał dokument o wsparcie dla Traktatu Roślinnego, tym samym popierając i włączając do swojego Federalnego Programu Legislacyjnego na lata 2021-2022 roślinną żywność jako centralny punkt polityki emisji gazów cieplarnianych Stanów Zjednoczonych. Rezolucja ws. Traktatu Roślinnego w Los Angeles dostępna jest na stronie Future Food 4 Climate, w zakładce „Biblioteka”.

Przypominamy, że przyjęcie traktatu roślinnego sprawia, że systemy żywnościowe znajdą się w centrum walki z kryzysem klimatycznym. Traktat ma na celu powstrzymanie powszechnej degradacji kluczowych ekosystemów spowodowanej przez rolnictwo zwierzęce, promowanie przejścia na zdrowsze, bardziej zrównoważone diety oparte na roślinach oraz aktywne odwrócenie szkód w funkcjach planety, usługach ekosystemowych i różnorodności biologicznej. Więcej o Traktacie Roślinnym na stronie Plant Based Treaty.

Foto: Unsplash