News

Legislacja unijna dla ryb

18 listopada 2022

Posłanka do Parlamentu Europejskiego Rosa D’Amato wraz z Posłanką dr. Sylwia Spurek zapytały Komisarkę ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Stellę Kyriakides o konkretne propozycje KE w kwestii ryb tzw. hodowlanych. Pytanie zostało kosygnowane przez kilkunastu MEPs (Members of the European Parliament), ale tylko jedną Posłankę (Sylwia Spurek), z Polski. “Komisja potwierdza, że przewiduje dodanie przepisów w odniesieniu do zabijania niektórych gatunków ryb utrzymywanych w gospodarstwach rybackich, zgodnie z tym, co stwierdzono we wstępnej ocenie skutków przeglądu unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, opublikowanej w 2021 r. W tym celu Komisja rozważy dostępne opinie naukowe, obowiązujące normy międzynarodowe, a także wyniki trwającej oceny skutków. Opinie naukowe oraz normy międzynarodowe zalecają stosowanie procedur powodujących utratę przytomności aż do śmierci. Komisja planuje przyjąć wnioski dotyczące aktualizacji obecnych przepisów w dziedzinie dobrostanu zwierząt przed upływem trzeciego kwartału 2023 r. oraz uwzględnić w tym celu takie elementy jak obchodzenie się z rybami i metody ich uśmiercania.”

Czy to wystarczy? Nie. To dopiero początek zmian w świadomości i postrzeganiu ryb jako istot czujących i jako zwierząt tzw. hodowlanych, które cierpią i są zabijane w nieefektywnym systemie żywności. Hodowle ryb to nie tylko cierpienie zwierząt i łamanie ich praw, ale także kwestia połączenia kropek i zauważenia wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko naturalne, bioróżnorodność, antybiotykooporność, zdrowie ludzi. W XXI wieku zabijanie zwierząt przy jednoczesnym niszczeniu planety, ludzi nie powinno być już nazywane systemem żywności a szkodliwym przemysłem, który musi ulec transformacji.

Green REV Institute jest autorem projektu Bringing fish back into the water during the elections. Uwrażliwiamy osoby decydenckie, pokazujemy pełny obraz hodowli ryb. Wskazujemy, że ryby czują ból a ich ochrona jako zwierząt tzw. hodowlanych praktycznie nie istnieje. Projekt jest realizowany we współpracy ze środowiskiem naukowym oraz osobami eksperckimi.

foto: We Animals Media, Andrew Skowron