News

Konsultacje UNEP

31 października 2022

Przedstawiłyśmy stanowisko w ramach konsultacji UNEP. Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych powinien pilnie zająć się kwestią multisektorowego podejścia do ochrony zasobów naturalnych, włączania wszystkich podmiotów i aktorów do działań na rzecz zielonej, sprawiedliwej transformacji klimatycznej. Podkreślamy także, że transformacja systemu żywności jest dzisiaj koniecznością i wskazujemy na prace Komisji Europejskiej dot. legislacji dla zrównoważonego systemu żywnościowego. Zielona transformacja wymaga podejścia ponadsilowego, inkluzywnego i kompleksowego.

Foto: canva