News

Kongres Praw Zwierząt w Senacie

3 października 2022

3. października to dzień, w którym odbywa się Kongres Praw Zwierząt w Senacie.

Jako REV i FF4C uważamy, że pomimo wyraźnych głosów środowiska naukowego oraz aktywistycznego, ale i głosów obywateli i obywatelek, polityczki i decydenci zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim nie podejmują wystarczająco odpowiedzialnych i sprawiedliwych decyzji w zakresie transformacji systemu żywności. Obecny system żywnościowy sprawia, że zabijamy miliardy zwierząt rocznie. Kluczem do wyzwolenia zwierząt i do zaprzestania ich eksploatacji jest oparcie systemu żywnościowego na produkcji roślinnej.

Prawa zwierząt są kluczowym filarem wyznawanych wartości w REV i FF4C. Zapraszamy do obserwacji naszych mediów społecznościowych w celu pozostania na bieżąco z relacją z Kongresu.