News

Konferencja Rural Pact

15 czerwca 2022

Już dzisiaj rozpoczyna się pierwsza Konferencja Rural Pact w formie hybrydowej! Dwudniowe wydarzenie połączy osoby oraz organizacje, które chcą angażować się w realizację wspólnych celów długoterminowej wizji obszarów wiejskich do 2040 roku.

Podczas konferencji poruszone zostaną tematyki zaproponowane przez społeczność Paktu na Rzecz Obszarów Wiejskich. Wypracowane pomysły zostaną następnie włączone do programu roboczego w ramach Paktu.

Program konferencji

Pakt dla Obszarów Wiejskich to ponad 1000 organizacji i osób indywidualnych, które działają na rzecz zwiększania odporności, łączenia oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Photo/credits: Unsplash