News

Komitet Strategiczny FF4C

2 lipca 2024

Organizacje partnerskie FF4C spotykają się dzisiaj, żeby omówić najważniejsze wydarzenia i plany na II półrocze 2024:

a) działania rzecznicze na poziomie UE, po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nowy Parlament Europejski i Komisja Europejska będą decydować o kształcie regulacji dla Europejskiego Zielonego Ładu,

b) działania w ramach Roślinna Szkoła – najnowsze interpelacje radnych we Wrocławiu i Warszawie, działania w ramach współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz działania ze szkołami wyższymi;

c) rozpoczęcie organizacji obywatelskich burzy mózgów w ramach projektu z koalicją Food Voices i Feedback EU.

Credit: Unsplash