News

Komisja Europejska na TAK dla akcesji Ukrainy

26 czerwca 2022

17 czerwca Komisja Europejska przekazała opinię nt. perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

„Komisja Europejska stwierdziła, że starania Ukrainy prowadzące do osiągnięcia stabilności instytucji gwarantujących demokrację, praworządności, praw człowieka oraz poszanowania i ochrony mniejszości są, ogólnie rzecz biorąc, na dostatecznie zaawansowanym etapie; kraj ten z powodzeniem realizuje program makroekonomiczny, wykazując się godną uwagi odpornością, jeśli chodzi o stabilność makroekonomiczną i finansową, chociaż konieczne jest dalsze prowadzenie ambitnych strukturalnych reform gospodarczych, w wielu dziedzinach Ukraina dokonuje stopniowego zbliżenia przepisów do istotnych elementów dorobku prawnego UE.  

Na tej podstawie Komisja zaleca, aby otworzyć Ukrainie perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej. Należy przyznać jej status kraju kandydującego przy założeniu, że w wielu dziedzinach należy podjąć szereg działań.”

Cieszymy się i działamy dalej dla nas i dla naszych partnerów społecznych z UA!

Foto: Parlament Europejski