News

Kolejne organizacje dołączają do Koalicji

12 kwietnia 2022

Stowarzyszenie Jestem na pTAKFundacja Centrum Edukacji Baza to organizacje, które w marcu dołączyły do Koalicji Future Food 4 Climate. Pierwsza z nich skupia swoje działania na żyjących na wolności ptakach. Poprzez działania systemowe i zakładanie Ogródów na pTAK! chronią gatunki zagrożone wyginięciem oraz zwiększają świadomość społeczeństwa w zakresie bioróżnorodności. Fundacja  Centrum Edukacji Baza pomaga w doborze odpowiedniej ścieżki edukacyjnej, tworzy przestrzeń przyjazną do edukacji. W Koalicji Future Food 4 Climate jest już ponad 25 organizacji społeczeństwa obywatelskiego

(foto/credit: Stowarzyszenie Jestem na pTAK)