News

KE zajmuje stanowisko w sprawie wwozu zwierząt

25 lutego 2022

Zwierzęta pozaludzkie to także ofiary wojen i konfliktów zbrojnych

Credit: EP Multimedia Center

Uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy mogą wwozić do Polski zwierzęta tzw. towarzyszące. Polska uprościła procedury wpuszczania do kraju kotów, psów i fretek, a część zwierząt całkowicie zwolniła z obowiązku pozwolenia na wjazd. Komisja Europejska zaleciła państwom członkowskim przyjmującym grupy uchodźcze do uproszczenia tych zasad, aby nie rozdzielać ludzi od zwierząt będących częścią rodzin. Nie ma dotychczas informacji o uproszczeniu procedur w stosunku do zwierząt tzw. hodowlanych. Zapytaliśmy European Commission DG Health and Food Safety czy planowane są regulacje w tym zakresie.