News

KE odpowiada na nasze pytanie ws. raportu NIK

15 marca 2022

Po opublikowaniu przez Najwyższą Izbę Kontroli alarmującego Raportu na temat bezpieczeństwa systemu żywności w Polsce, zapytaliśmy Komisję Europejską o stanowisko w tej sprawie. Z odpowiedzi dowiadujemy się, że “(…)dostęp obywateli UE do bezpiecznej żywności i wysokiego poziomu ochrony zdrowia jest przewodnim tematem prawodawstwa i polityki Unii w zakresie bezpieczeństwa żywności.”. Komisja informuje także, że zwracała już w przeszłości uwagę Polsce na konieczność poprawy sytuacji chociażby w kwestii powstających ognisk salmonelli. KE przyznała także rację, że należy zwiększyć promowanie produktów roślinnych na rzecz zwierzęcych, które mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi.

“W zmniejszeniu negatywnego wpływu systemów żywnościowych na zdrowie ludzi, środowisko i klimat mogłyby pomóc badania naukowe i innowacje mające na celu zwiększenie dostępności białek ze źródeł innych niż zwierzęce (alternatywnych źródeł białek). Miałoby to także korzystny wpływ na bezpieczeństwo żywności i zapewnianie do niej dostępu. W strategii „od pola do stołu” podkreślono kluczowe znaczenie tego obszaru badań. “

Apel po Raporcie NIK podpisały 22 organizacje społeczeństwa obywatelskiego:

 1. Ekowyborca
 2. Fundacja Czarna Owca Pana Kota
 3. Fundacja Klub Myśli Ekologicznej
 4. Fundacja Ne_Ni
 5. Fundacja NOGA W ŁAPĘ
 6. Fundacja Prosiaczka Eugeniusza “Gieniutkowo”
 7. Fundacja ProVeg
 8. Fundacja Psubraty
 9. Fundacja Rzecz Społeczna
 10. Humane Society International w Polsce
 11. Klub Gaja
 12. Polska dla Zwierząt
 13. Rodzice dla Klimatu
 14. Roślinna Strona
 15. Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina
 16. Stowarzyszenie „Nasz Bóbr”
 17. Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy
 18. Stowarzyszenie na Rzecz Azylu dla Świń Chrumkowo
 19. Stowarzyszenie Protest Porszewice
 20. Stowarzyszenie Wiosna Bez Granic
 21. V-Gun dla Zwierząt
 22. Green REV Institute

Pełna treść odpowiedzi KE

Apel po Raporcie NIK

foto/credit: European Parliament