News

EVS 2023: MEP Francisco Guerreiro

2 września 2023

#EuropeanVeganSummit2023

Francisco Guerreiro – niezależny portugalski poseł do Parlamentu Europejskiego (MEP) z ramienia Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego (Greens/EFA) od 2019 roku. Jest członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) oraz członkiem Komisji Budżetowej (BUDG) i Komisji Rybołówstwa (PECH). 

Francisco był również zastępcą członka komisji śledczej ds. ochrony zwierząt podczas transportu (ANIT). Jest pełnoprawnym członkiem delegacji ds. stosunków z Półwyspem Koreańskim i zastępcą członka delegacji ds. stosunków z Japonią. Ponadto jest wiceprzewodniczącym Intergrupy ds. Dobrostanu i Ochrony Zwierząt oraz członkiem Intergrupy ds. Praw Osób LGBTI, dwóch spraw, które są mu bliskie. Uczestniczy również w Sojuszu Przeciwko Głodowi i Niedożywieniu (AAHM) FAO Organizacji Narodów Zjednoczonych w Parlamencie Europejskim. Francisco jest wielkim zwolennikiem wdrożenia powszechnego dochodu podstawowego (UBI) w UE.