News

Doug Waley & Dobrostan ryb – okrągły stół

19 stycznia 2023

Ze strony Eurogroup for Animals wystąpi Doug Waley!

Doug Waley – posiada wykształcenie w zakresie ekonomii politycznej i rozwojowej oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy z interesariuszami w ramach dużych projektów badawczych w Azji i Afryce, koncentrujących się na zrównoważonym rozwoju i kwestiach etycznych w produkcji i eksporcie akwakultury. Przez pięć lat Doug był Liderem Programu Dobrostanu Ryb w Eurogroup for Animals, lobbując na rzecz lepszych regulacji na poziomie UE oraz stosowania instrumentów pozaprawnych w celu podniesienia standardów dobrostanu ryb. Jego zadaniem jest również wspieranie i koordynacja komunikacji i pracy lobbystycznej wśród 85 organizacji członkowskich Eurogroup, ponadto jest on obecnie członkiem grupy roboczej ds. dobrostanu ryb w Aquaculture Stewardship Council;

Do zobaczenia już 24. stycznia o godz. 18:00 na profilu FB Green REV Institute!