News

Debata o fermach przemysłowych w Sejmie

28 kwietnia 2022

W ramach posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia w Sejmie odbyła się debata z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek rządu nt. wpływu ferm przemysłowych na zdrowie i jakość życia ludzi, mieszkających w sąsiedztwie ferm. Morgan Janowicz przypomniała kilka faktów dotyczących: liczby ferm w Polsce (ok. 2000), subsydiów i dotacji, jakie otrzymuje produkcja zwierzęca w ramach środków unijnych: Wspólna Polityka Rolna, Horyzont 2020, budżet polityki spójności oraz środków krajowych oraz konieczności kompleksowego spojrzenia na fermy przemysłowe jako fabryki spadku bioróżnorodności, zanieczyszczenia środowiska naturalnego, niszczenia zdrowia i życia ludzi, antybiotykooporności, pandemii, łamania praw zwierząt, spadku wartości nieruchomości.

W 2022 r. Green REV Institute i koalicja Future Food 4 Climate przedstawi pierwszą Białą Księgę ws. wpływu funkcjonowania ferm przemysłowych na życie i zdrowie ludzi.

Fermy przemysłowe – transmisja posiedzenia

Foto/credit: We Animals Media/ Andrew Skowron. Ferma w Polsce.