News

COP27 musi postawić na naukę a nie przemysł

6 listopada 2022

Przed zbliżającym się Szczytem Klimatycznym przypominamy o naszych działaniach rzeczniczych, jakie podejmowaliśmy przez Climate Week NYC.

„Przez 14 lat Climate Week NYC zyskał uwagę jako globalne wydarzenie w obliczu kryzysu klimatycznego. Ale ciągłe włączanie sponsorowanych przez przemysł wydarzeń promujących wołowinę jako rozwiązanie dla klimatu stawia pod znakiem zapytania, czy Climate Week reprezentuje ambitną ścieżkę naprzód, czy tylko okazję do promocji zanieczyszczających biznesów. Sesja Climate Week 2022 „Choosing a climatarian diet: the case for including beef (Wybór diety klimatycznej: argumenty za włączeniem wołowiny)” podkreśla ryzyko, że wpływy korporacyjne wprowadzą uczestników w błąd i przyćmią pozytywną pracę przedstawioną podczas wydarzenia. Byliśmy rozczarowani.e widząc wydarzenie jawnie promujące klimatycznie intensywną wołowinę w programie, zwłaszcza w świetle sukcesu programu Eat for Climate Week, który uznaje korzyści klimatyczne wynikające z odejścia od wysokiej konsumpcji mięsa.
Produkcja wołowiny jest głównym czynnikiem napędzającym emisje rolnicze. (..) IPCC uznał pilną potrzebę zajęcia się emisją gazów cieplarnianych z żywności i rolnictwa w celu osiągnięcia celów klimatycznych. Chociaż praktyki w rolnictwie zwierzęcym są bardzo zróżnicowane, dowody wskazują, że nawet najbardziej obiecujące wysiłki w kierunku sekwestracji węgla lub redukcji metanu nie mogą być szeroko stosowane, i zapewniają w najlepszym wypadku minimalną redukcję emisji oraz wiążą się z kompromisami środowiskowymi, takimi jak zwiększone wykorzystanie gruntów. Według Project Drawdown, przejście na dietę roślinną jest trzecim najbardziej wpływowym rozwiązaniem dla klimatu, z potencjałem redukcji większej ilości emisji niż praktyki takie jak ulepszone zarządzanie obornikiem, ulepszona pasza dla bydła, zarządzany wypas i agroleśnictwo mogą osiągnąć łącznie.”

Foto: unsplash