News

COP27- czas na klimat na talerzu

7 listopada 2022

Dzisiaj rozpoczynają się obrady COP27.Jako koalicja byłyśmy zaangażowane w prace rzecznicze dla debaty o transformacji systemu żywności w ramach debaty klimatycznej. Władze krajowe, unijne, muszą zauważyć wpływ sektora hodowlanego na klimat, bioróżnorodność, ochronę środowiska. Czekamy na wnioski i rekomendacji i w końcu – działania rządzących dla zrównoważonego systemu żywnościowego i zielonej, etycznej, sprawiedliwej transformacji.

foto: unsplash