News

Building Back Better – wydarzenie

13 lipca 2022

15 lipca zapraszamy razem z World Federation for Animals na rozmowę na temat związku pomiędzy dobrostanem zwierząt tzw. hodowlanych i sektorem żywności zwierzęcej a potrójnym kryzysem środowiskowym (spadek bioróżnorodności, zmiany klimatu i zanieczyszczenie).

W debacie udział wezmą przedstawicielki środowiska naukowego, Programu Środowiskowego ONZ (UNEP), przedstawiciel rządu Ghany.

Foto: Unsplash