Biblioteka Future
Food 4 Climate

Publikacje, polityki unijne i akty prawne

Woda i rolnictwo. W kierunku zrównoważonych rozwiązań

EGD & CAP – raport z debat

Rezolucja PE dot. strategii Od pola do stołu

Załącznik do strategii Od pola do stołu

Strategia Od pola do stołu

Aneks do Długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE

Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich UE

Raport – debaty EGD & CAP