News

#EUforAnimals – czas na zmiany systemowe dla zwierząt

10 listopada 2022

Kampania #EUforAnimals, rozpoczęta w marcu 2021 r., trwa. Ponad 50 organizacji pozarządowych z Europy apeluje o uwzględnienie „dobrostanu zwierząt” w nazwie stanowiska Komisarza/ Komisarki ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności. Ponad 100 Posłów i Posłanek do Parlamentu Europejskie wspiera te działania i kampanię. Brak uwzględnienia dobrostanu zwierząt w przypadku władz Unii Europejskich pokazuje, że kwestia ochrony zwierząt tzw. hodowlanych nie jest wystarczająco uwzględniana w politykach unijnych.Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu […]

AgriWatch – monitoring funduszy 2021-27

9 listopada 2022

Dzisiaj spotykamy się w ramach OFOP, żeby rozmawiać o nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 (Wspólna Polityka Rolna 2023-27). Będziemy prowadzić działania strażnicze, tak, żeby sprawdzić czy środki w ramach nowej perspektywy unijnej wspierają ambicje Europejskiego Zielonego Ładu, strategii Od pola do stołu, czy wspierają tych, którzy zanieczyszczają – przemysł zwierzęcy, fermy przemysłowe. Koordynatorem projektu AgriWatch jest Robert Lisiewicz. Foto: unsplash

COP27- czas na klimat na talerzu

7 listopada 2022

Dzisiaj rozpoczynają się obrady COP27.Jako koalicja byłyśmy zaangażowane w prace rzecznicze dla debaty o transformacji systemu żywności w ramach debaty klimatycznej. Władze krajowe, unijne, muszą zauważyć wpływ sektora hodowlanego na klimat, bioróżnorodność, ochronę środowiska. Czekamy na wnioski i rekomendacji i w końcu – działania rządzących dla zrównoważonego systemu żywnościowego i zielonej, etycznej, sprawiedliwej transformacji. foto: unsplash

COP27 musi postawić na naukę a nie przemysł

6 listopada 2022

Przed zbliżającym się Szczytem Klimatycznym przypominamy o naszych działaniach rzeczniczych, jakie podejmowaliśmy przez Climate Week NYC. „Przez 14 lat Climate Week NYC zyskał uwagę jako globalne wydarzenie w obliczu kryzysu klimatycznego. Ale ciągłe włączanie sponsorowanych przez przemysł wydarzeń promujących wołowinę jako rozwiązanie dla klimatu stawia pod znakiem zapytania, czy Climate Week reprezentuje ambitną ścieżkę naprzód, czy tylko okazję do promocji zanieczyszczających biznesów. Sesja Climate Week 2022 „Choosing […]

Wspieramy apel do władz miejskich! C40 Summit

5 listopada 2022

Poparliśmy apel Plant Based Treaty do władz lokalnych, prezydentów i prezydentek miast, tworzących C40! Na szczycie C40, wraz Animal Save Movement i ponad 100 organizacjami, zaapelowaliśmy do władz lokalnych o:a) Wdrożenie najlepszych praktyk dotyczących roślinnej diety w sytuacji zagrożenia klimatu;b) Podpisanie i podjęcie konkretnych kroków w celu wdrożenia Deklaracji Good Food Cities, która zawiera zobowiązanie do wspierania „promocji konsumpcji zdrowej żywności roślinnej i odchodzenia od niezrównoważonych, niezdrowych […]

KE przed COP27 pomija #FoodSystem

5 listopada 2022

„Komisja zaapeluje do wszystkich stron o podjęcie pilnych działań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i przestrzegania zobowiązań podjętych w ramach porozumienia paryskiego i paktu klimatycznego z Glasgow przyjętego w zeszłym roku podczas COP26. „ Komisja Europejska opublikowała komunikat przed rozpoczynającym się Szczytem Klimatycznym COP27.Niestety obok energii, finansowania i powiązania bioróżnorodności ze zmianami klimatycznymi Komisja Europejska nie wspomina o transformacji systemu żywności i rolnictwa. Słowo food pojawia się w kontekście […]

I Forum Bezpiecznej Żywności FF4C – 19.11.2022

3 listopada 2022

Zapraszamy na I Forum Bezpiecznej Żywności! Spotykamy się po raz pierwszy na wydarzeniu offline w Warszawie, 19 listopada (sobota) br. Koalicja Future Food 4 Climate to dzisiaj 65 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działających dla transformacji systemu żywności i klimatu. Działamy rzeczniczo, mówimy „sprawdzam” i mobilizujemy do zielonej partycypacji. 19 listopada br. organizuje I Forum Bezpiecznej Żywności z udziałem osób eksperckich oraz Strefą Zielonego Aktywizmu! Posłanka do PE dr. Sylwia Spurek, Prof. Piotr […]

European Vegan Summit – przesłanie dla klimatu!

3 listopada 2022

Przypominamy przesłanie osób decydenckich, środowiska naukowego, organizacji pozarządowych i polityków dla klimatu, przekazane w ramach European Vegan Summit. Dr. Peter Carter (IPCC), dr. Sylwia Spurek (Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Greens/EFA), Anita Krajnc (Animal Save Movement), Jo Swabe (Humane Society International), Mai Kivela (MP, Finlandia), Ziggy Klazes (Haarlem, Radna, która doprowadziła do przyjęcia zakazu reklam mięsa), Olga Kikou (Compassion in World Farming […]

REV i Plant Based Treaty piszą do MEPs

2 listopada 2022

Przypominamy Posłom i Posłankom do Parlamentu Europejskiego o roli transformacji systemu żywności dla klimatu. Parlament Europejski przyjął rezolucję przed Szczytem Klimatycznym COP27 w Egipcie. Niestety rola naprawy rolnictwa i systemu żywności zostały potraktowane w niej marginalnie. Dlatego piszemy do MEPs w sprawie sprawiedliwej transformacji systemu żywności i konieczności uwzględnienia roli zrównoważonego systemu żywności dla planety, ludzi i zwierząt. W apelu, wraz z Animal Save Movement wzywamy osoby decyzyjne […]

COP 27 – czy zauważy katastrofę na talerzu?

2 listopada 2022

Zbliża się kolejny Szczyt Klimatyczny COP27. W ramach polskiej reprezentacji pod przewodnictwem Prezydenta RP Andrzeja Dudy w obradach wezmą udział m.in. Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski. Warszawa to pierwsze miasto w Polsce, które opracowało projekt polityki żywnościowej. Liczymy, że debata na temat transformacji systemu żywnościowego stanie się częścią debaty klimatycznej. Niestety w ramach COP26 tematyka transformacji systemu żywności i konieczności […]