News

Apel do Parlamentu Europejskiego #EUFarm2Fork

23 marca 2022

Wspólnie z NGO z Europy: Humane Society International/Europe (HSI), Compassion in World Farming (CIWF), Eurogroup for Animals, ProVeg, FOUR PAWS i European Vegetarian Union apelujemy do Posłów i Posłanek do PE w sprawie planu działania UE w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w świetle rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
„Wojna w Ukrainie wywarła druzgocący wpływ na jej obywateli i obywatelki. Uderza mocno w ukraińską produkcję rolną, co z kolei wpłynie na podaż i ceny pszenicy, kukurydzy, nasion słonecznika i oleju słonecznikowego, przeznaczonych zarówno na żywność, jak i paszę, do UE i innych krajów świata. Wojna wpłynie również na eksport unijnych produktów rolnych.
Niezależnie od trudnej i głęboko niepokojącej sytuacji wynikającej z wojny w Europie, należy zdać sobie sprawę, że zmiany klimatyczne i kryzys bioróżnorodności, z którymi już mamy do czynienia, nadal będą stanowić egzystencjalne zagrożenie dla przyszłości życia na naszej planecie. Chociaż nie możemy ignorować faktu, że bezpieczeństwo żywnościowe jest zagrożone przez wojnę, nie jest to czas na osłabianie lub porzucanie ważnych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt, podjętych zarówno w ramach unijnej strategii „Od pola do stołu”, jak i Strategii na rzecz Bioróżnorodności do 2030. „

foto/credit: Unsplash