News

Apel do Komisarza Wojciechowskiego o wsparcie dla SFS

16 października 2022

Dnia 3. października 2022 roku w imieniu Green REV Institute, operatora Future Food 4 Climate, pierwszej rzeczniczej koalicji na rzecz transformacji systemu żywności w Polsce, zwracamy się do Komisarza Janusza Wojciechowskiego z apelem o silne poparcie dla inicjatywy legislacji dla zrównoważonego unijnego systemu żywnościowego jako jednego z priorytetowych obszarów prac Komisji Europejskiej w 2023 roku.

Zrównoważony system żywnościowy to inicjatywa, która stanowi narzędzie wdrażania strategii Od pola do stołu i Europejskiego Zielonego Ładu. Obecny system żywności jest niechlubnym fundamentem zanieczyszczenia powietrza, wody, gleb, chorób cywilizacyjnych, zoonoz, pandemii, spadku bioróżnorodności, łamania praw człowieka i cierpienia zwierząt tzw. hodowlanych. Komisja Europejska przyjmując Europejski Zielony Ład zobowiązała się do sprawiedliwej transformacji: energetycznej, sektora transportu i sektora produkcji żywności.

Foto: Unsplash