News

Apel do instytucji UE ws. ambicji klimatycznych

29 marca 2022

Ponad 60 organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz kilkudziesięciu przedstawicieli przedstawicielek środowiska naukowego wystosowało Apel do Komisji Europejskiej, Rady UE, a także Posłów i Posłanek do Parlamentu Europejskiego w sprawie podniesienia ambicji redukcji emisji do 2030r. do 65%. Dotychczasowy pakiet legislacyjny Fit for 55 jest w ocenie sygnatariuszek i sygnatariuszy niewystarczający, aby zapobiec skutkom katastrofy klimatycznej. Apel został przesłany w obliczu niepokojących wypowiedzi decydentów i polityczek, którzy w obliczu kryzysu związanego z wojną w Ukrainie zaczęli podważać metody i tempo odchodzenia od paliw kopalnych.

„W obliczu zagrożeń jakie niosą za sobą antropogeniczne zmiany klimatu oraz uzależnienie bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego od państw, które działają wbrew wartościom UE apelujemy do Komisji Europejskiej i Rady UE o niezwłoczne rozpoczęcie debaty i działań na rzecz rewizji celów Fit for 55 i przyjęcia nowego pakietu regulacji klimatycznych pod nazwą Fit for 65 oraz wdrażania działań na rzecz przyspieszenia transformacji: odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz OZE, transformacji systemu transportu i przechodzenia na zrównoważony system żywności roślinnej.”

Pełna treść apelu wraz z listą sygnatariuszek i sygnatariuszy

foto/credit: Unsplash