News

Ankieta KE – Zrównoważony System Żywności

1 września 2022

Sustainable Food System Law (SFS) czyli ramy Zrównoważonego systemu żywnościowego UE to narzędzie wdrażania strategii Od pola do stołu. Komisja Europejska planuje opracować legislację do 2024 r. SFS to narzędzie, dzięki któremu zamówienia publiczne, oznakowanie żywności, wdrażanie polityki żywnościowej i zielonej, sprawiedliwej transformacji systemu żywnościowego staną się częścią regulacji we wszystkich państwach członkowskich Wspólnoty. Przeniesienie odpowiedzialność z osób konsumenckich na osoby decydenckie, władze UE, państw, samorządowe oraz przemysł to ogromnie ważny krok dla naprawy nieefektywnego systemu żywności.

Do 26. września 2022 r. organizacja pozarządowe mogą przekazać do KE ankietę dot. Zrównoważonego systemu żywności i wpływy projektowanych regulacji na kwestie klimatu, społeczne, gospodarcze, dobrostanu zwierząt. 30 sierpnia spotkałyśmy się z partnerami FF4C, między innymi Rodzicami dla Klimatu, Jemy dla Klimatu, Fundacją Szkatułka, Chlorofil, Podróżami z Pazurem, Fundacją Impuls na spotkaniu dot. wypełnianiu ankiety.

Serdecznie zachęcamy do przesłania do Komisji Europejskiej ankiety do 12 września 2022 r.!

Foto: unsplash