News

Ankieta dla osób uczniowskich

21 kwietnia 2022

Wspólnie z Rodzice dla Klimatu i Młodzieżowymi Radami Miast zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety dot. dostępności roślinnych posiłków w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Edukacja klimatyczna zaczyna się na talerzach, a placówki oświaty muszą wspierać transformację systemu żywności i przechodzenie do roślinnych diet zgodnie z ambicjami strategii Od pola do stołu. W ramach projektu rzeczniczego chcemy razem z samorządami zmieniać menu stołówek i kateringów, tak, żeby żywność dostępna dla uczniów i uczennic była zrównoważona, zdrowa, etyczna, roślinna i pełnowartościowa.

Ankieta

Foto/credit We Animals Media