News

170 mln euro dla producentów mleka w Hiszpanii

30 kwietnia 2022

Komisja Europejska zatwierdziła program o wartości 169 mln euro dla producentów mleka zwierzęcego w Hiszpanii w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Jest to kolejny przykład interwencji na rzecz rolnictwa zwierzęcego od wybuchu wojny w Ukrainie.

W Polsce społeczność lokalna Sadkowa protestuje przeciwko kolejnej fermie przemysłowej niszczącej zdrowie, jakość życia ludzi, bioróżnorodność. Koszty produkcji zwierzęcej to życie miliardów zwierząt tzw. hodowlanych rocznie, zdrowie i jakość życia ludzi i koszty środowiskowe.

Czy KE powinna wspierać zasobochłonną, nieefektywną produkcję zwierzęcą odpowiedzialną za spadek bioróżnorodności i zmiany klimatu zamiast przeznaczać środki publiczne na wsparcie sektora roślinnego?

Foto/credit: We Animals Media