News

13 grudnia – II Okrągły Stół dot. Ryb

9 grudnia 2022

Zapraszamy na okrągły stół pt. “Dobrostan Ryb vs. Klimat & Bioróżnorodność” organizowany w ramach realizowanego projektu “Bringing fish back to water during the election” 🐟

Dyskusja odbędzie się w 6 rocznicę przełomowego wyroku Sądu Najwyższego ws. karpi – batalii, którą prowadziła Mecenaska Karolina Kuszlewicz.
Ryby to zwierzęta tzw. hodowlane. Rocznie zabijamy ponad bilion ryb w nieefektywnym systemie produkcji żywności. Osoby decyzyjne nie zauważają ryb jako istot czujących ani jako zwierząt tzw. hodowlanych, których ochrona musi być regulowana prawnie.
Hodowla ryb ma wpływ na bioróżnorodność, zasoby wodne, wykorzystanie leków i antybiotykooporność.
Projekt “Bringing fish back to water during the elections” składa się z 4 okrągłych stołów. Na każde spotkanie zapraszamy zarówno stronę decyzyjną jak i reprezentację strony aktywistycznej i eksperckiej. W ramach prowadzonych dyskusji chcemy poszerzyć debatę publiczną i polityczną w zakresie praw i dobrostanu ryb oraz wpływu rybołówstwa i akwakultury na bioróżnorodność, zdrowie i klimat.
W debacie udział wezmą osoby eksperckie, aktywistyczne i osoby decyzyjne:
🌱Mec. Karolina Kuszlewicz – Adwokatka i założycielka Kancelarii specjalizującej się w ochronie praw zwierząt i przyrody. Wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim, autorka książek i publikacji specjalistycznych, w tym Komentarza do ustawy o ochronie zwierząt. ;
🌱Bartek Sabela – reporter, fotograf, aktywista, autor książek „Może (morze) wróci”, „Afronauci” oraz „Wszystkie ziarna piasku”. Jest też autorem reportaży z Demokratycznej Republiki Konga, Kenii, Algierii, Bhutanu, Mauretanii, oraz Polski. Wkrótce w Wydawnictwie Czarne ukaże się jego kolejny reportaż literacki „Wędrówka tusz” mówiący o przemysłowej hodowli zwierząt i jej wpływie na kondycję naszej cywilizacji;
🌱Dorota Sumińska – z wykształcenia lekarka weterynarii, z zamiłowania obserwatorka życia na ziemi. Od kilkudziesięciu lat działa na rzecz uświadamiania ludziom podmiotowości innych gatunków;
🌱Karolina Kubacka – (Biuro Posłanki do Parlamentu Europejskiego dr. Sylwii Spurek) – studentka 5. roku prawa Uniwersytetu Wrocławskiego;
🌱Roman Głodowski – Społeczny bobrowniczy, założyciel i prezes Stowarzyszenia Nasz Bóbr, przyrodnik, fotograf przyrody, były wędkarz, weganin;
🌱San Kocoń – Człończe zarządu i rzecznicze prasowe Stowarzyszenia Ostra Zieleń;
🌱Helena Latosińska – uczennica trzeciej klasy liceum o profilu dwujęzycznym. Działaczka Młodej Lewicy, aktywistka oraz feministka.
Przy realizacji projektu współpracujemy z naszymi międzynarodowymi partnerami Eurogroup for Animals We Animal Media, Essere Animali, L214.
Okrągłe stoły są realizowane przy wsparciu merytorycznym Mec. Karoliny Kuszlewicz.
Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy. Transmisja odbędzie się na profilu Green REV Institute.