News

Zrównoważony System Żywności!

12 lipca 2022

Trwają konsultacje unijne dotyczące ram prawnych zrównoważonego systemu żywnościowego. Bardzo zachęcamy do wzięcia udziału wszystkie osoby i organizacje. To bardzo ważny projekt, który może naprawić system żywności poprzez:

a) przeniesienie odpowiedzialności za naprawę #brokenfoodsystem na przemysł żywnościowy i decydentów i decydentki;

b) wprowadzenie jasnych, rzetelnych i precyzyjnych regulacji dot. oznakowania żywności, zamówień publicznych.

Foto: Canva