News

Planeta płonie przez nieefektywny system żywnościowy

22 września 2022

Grazed and confused? Ruminating on cattle, grazing systems, methane, nitrous oxide, the soil carbon sequestration question – and what it all means for greenhouse gas emissions” – tak brzmi tytuł nowego raportu Food Climate Research Network.

Raport wyraźnie wskazuje, że musimy natychmiast ograniczyć spożycie i produkcję zwierzęcą.

“Gdybyśmy jedli rośliny bezpośrednio, zamiast karmić nimi zwierzęta tzw. hodowlane, potrzebowalibyśmy mniej ziemi i mniej surowców, aby wykarmić rosnącą populację świata. Pastwiska wykorzystywane obecnie do “nieefektywnej” hodowli zwierząt mogą być wykorzystywane do produkcji bioenergii, zalesiane lub ponownie zalesiane, z sekwestracją dwutlenku węgla i innymi korzyściami dla środowiska” – tak wskazują autorzy i autorki raportu, którzy wykazują korzyści klimatyczne i środowiskowe wynikające z przejścia na roślinną dietę i odejścia od systemu żywnościowego opartego na produkcji zwierzęcej.

Ile jeszcze sprawozdań potrzebujemy, aby zrozumieć, że obecny system żywnościowy nie jest odpowiedzią na wyzwania XXI wieku? Co jeszcze musimy usłyszeć od naukowców, że produkcja zwierzęca zabija naszą planetę, jej mieszkańców i nasze zdrowie?