News

Written Question- Czy KE zatrzyma fermę ośmiornic?

26 sierpnia 2022

Ferma ośmiornic na Wyspach Kanaryjskich w czasie implementacji Europejskiego Zielonego Ładu i strategii Od pola do stołu? Kiedy społeczeństwo i organizacje obywatelskie domagają się zamykania ferm przemysłowych w Hiszpanii ma powstać kolejna fabryka zanieczyszczenia, śmierci, cierpienia i zagłady bioróżnorodności.

Posłanka do Parlamentu Europejskiego, dr. Sylwia Spurek pyta Komisję Europejską:

  • Jakie środki zamierza podjąć Komisja w kontekście strategii „Od pola do stołu”, na przykład w ramach przeglądu przepisów dotyczących zrównoważonego bezpieczeństwa żywnościowego i dobrostanu zwierząt, aby zakazać upowszechniania przemysłowej hodowli ośmiornic i innych nowych gatunków?
  • Czy Komisja uniemożliwi rządowi hiszpańskiemu przydzielanie funduszy unijnych na rzecz przemysłowej hodowli ośmiornic planowanej przez Nueva Pescanova?
  • Czy Komisja podejmie działania mające na celu uznanie ośmiornic za istoty zdolne do odczuwania?

Written Question zostało kosygnowane przez 13 Posłów i Posłanek do PE.

Foto: unsplash